Zabavni program

AMERIČKI RULET

Američki rulet je jedna od najznačajnijih igara na sreću u kazinima.
Opis igre
Američki rulet je jedna od najznačajnijih igara na sreću u kazinima. Najprepoznatljiviji elemenat ruleta je cilindar sa 37 »pregradica«, koji su markirani brojevima od 0 do 36. Broj 0 je zelene boje, a ostali brojevi su crvene ili crne boje i nisu raspoređeni po redosljedu. Svrha igre je u tome, da igrači predvide »pregradicu« u koju će se zaustaviti kuglica. Igru na američkom ruletu vodi diler-krupje, koji prima opklade-uloge i isplaćuje dobitke.
Naime američki je rulet veoma sličan francuskom, samo što američka varijanta ima dvije suštinske razlike. Za vidno manjim stolom broj igrača je ograničen, a svaki igrač ima žetone u svojoj boji, koji mu omogućavaju stalno praćenje njegovih uloga. Američki rulet se igra mnogo brže, zbog drugačijeg načina vođenja igre, nego francuski rulet.

Tok igre
Svaki igrač dobije žetone u svojoj boji, bez oznake vrijednosti. Vrijednost žetona odredi sam igrač, kada ih kupuje, i to u skladu sa najmanjim i najvišim ulozima, koji su označeni na stolu. Minimalnu  visinu uloga može mijenjati rukovodstvo kazina još za vrijeme igre. Pošto svaki igrač ima svoju boju žetona, ima mogućnost da postavljajući svoje žetone, prekriva već postavljene žetone drugih igrača. Igra počne kada diler najavi: "Place your bets, please!", odnosno "Molim vas za vaše uloge!" Igrači ulažu tako da na sto polože žetone, i to jedan ili više žetona na izabrani broj ili na jednu od mogućih kombinacija.
 Diler zavrti cilindar u jednom smjeru, a u drugom smjeru pokrene kuglicu, i u određenom trenutku objavi: "No more bets!", odnosno "Ulozi više nisu mogući!"
Kada se kuglica zaustavi u jednoj od 37 pregradica, i kada je pobjednički broj objavljen, diler pokupi žetone sa polja koja nisu dobila, i počne isplaćivati dobitne uloge. Sve dok svi dobitci nisu isplaceni, nije dozvoljeno dodirivati ili dodavati žetone na dobitnim poljima. Obojeni žetoni se ne smiju prenositi sa jednog stola na drugi, a nije moguće ni odnijeti žetone sa sobom. Na kraju igre žetone morate zamijeniti za vrijednosne žetone. Žetone koji nisu bili zamijenjeni isti dan kada su kupljeni, možete zamijeniti sljedeći dan, ali samo za vrijednost koja je jednaka minimalnoj vrijednosti na stolu.
Kombinacije uloga i pravila isplate
Mjesto na koje ste postavili svoj žeton govori o tome kakav ulog želite igrati. Dobici se isplaćuju prema pravilima igre na Američkom ruletu.

Jednostavni ulozi
A: Crveno - pobjednički broj bit će crveno (isplaćuje se 1:1)
B: Crno - pobjednički broj bit će crno (isplaćuje se 1:1)
C: Even - pobjednički broj bit će paran broj (isplaćuje se 1:1)
D: Odd - pobjednički broj bit će neparni broj (isplaćuje se 1:1)
E: 1 to 18 - pobjednički broj bit će između 1 i 18 (isplaćuje se 1:1)
F: 19 to 36 - pobjednički broj bit će između 19 i 36 (isplaćuje se 1:1)
G: 1 st 12 - pobjednički broj bit će između prvih 12 brojeva (isplaćuje se 2:1)
H: 2 nd 12 - pobjednički broj bit će između drugih 12 brojeva (isplaćuje se 2:1)
I: 3 rd 12 - pobjednički broj bit će između trećih 12 brojeva (isplaćuje se 2:1)
J: Kolona- pobjednički broj bit će u vertikalnom nizu dvanaest brojeva (isplaćuje se 2:1)

Ostali ulozi
K: Sestina - pobjednički broj bit će jedan od 6 brojeva (isplaćuje se 5:1)
L: Kare(Ugao) - pobjednički broj bit će jedan od 4 broja (isplaćuje se 8:1)
M: Tercina (poprečna crta) - pobjednički broj bit će jedan od 3 broja (isplaćuje se 11:1)
N: Polovina- pobjednički broj bit će jedan od 2 broja (isplaćuje se 17:1)
O: Puno - pobjednički broj bit će izabrani broj (isplaćuje se 35:1)
U slućaju, kada se pojavi 0, gube uloge svi igrači koji igraju dozine i kolone i  jednostavne kombinacije:  crveno i crno, parni i neparni brojevi, mali brojevi (1 do18) i veliki brojevi (19 do 36)...

Igre predviđanja
Osim jednostavnih kombinacija koje su bile predstavljene na prethodnoj stranici, u kasinima Hit-a možete igrati različite igre predviđanja. Dobitci za igre predviđanja se isplaćuju po pravilima koja su bila navedena na prethodnoj strani.

Velika serija
Igrate sa devet žetona koji su raspoređeni ovako:
dva žetona na poprečnoj crti 0-2-3 i dva žetona na kare 25-29;
jedan žeton na svaku polovinu 4-7, 12-15, 18-21, 19-22 i 32-35.

Orfaneli
Igrate sa pet žetona koji su raspoređeni ovako:
jedan žeton na 1;
jedan žeton na svaku polovinu 6-9, 14-17, 17-20 i 31-34.

Mala serija 5/8
Igrate sa šest žetona koji su raspoređeni ovako:
jedan žeton na svaku polovinu 5-8, 10-11, 13-16, 23-24, 27-30 i 33-36.
Minimalni ulog na broj 2€/5€  maksimalni ulog 25€/50€

BLACK JACK

Black jack je igra s kartama i izvodi se na igračkom stolu. Cilj igre je imati veći zbir karata od krupijea bez prekoračenja sume od 21.
Opis igre

Black jack je igra s kartama i izvodi se na igračkom stolu. Igra se tako što se karte rasporede u 6 grupa po 52 karte. Cilj igre je osvojiti 21 poen, odnosno približiti se što više tom rezultatu. Ako igrač uzme dodatne karte i tako osvoji više od 21 poena, on izgubi ulog, koji diler uzima zajedno sa kartama. Vrijednost asa je 1 ili 11 poena, zavisno od želje igrača, slike vrijede 10 poena, a ostale karte vrijede onoliko poena koliko je na njima naznačeno.
Način igranja Pravila igre

Ako je prva karta dilera as, igrač ima mogućnost da se osigura protiv njegovog black jacka. To uradi tako što na polje s imenom „insurance line“ postavi najviše pola vrijednosti svog uloga. Ako diler ima black jack, igraču se isplati osigurani ulog u vrijednosti 2 : 1 ali gubi prvi ulog. Ako diler nema black jack, igrač gubi osigurani ulog. Ako je prva karta, koju dobije diler, as, desetka ili slika, a igrač ima black jack, ima igrač pravo odmah zahtijevati isplatu. U tom slučaju dobitak se isplaćuje u odnosu 1 :1.
Razdvajanje karata

U slučaju da igrač ima dvije karte iste vrijednosti, onda ima mogućnost da prve dvije dobijene karte razdvoji. To uradi tako što na igračko polje položi svotu koja je jednaka početnom ulogu. Diler onda na želju igrača izvlači karte i to tako, da najprije završi izvlačenje za ljevu razdvojenu kartu a onda pređe na desnu kartu. Svaki igrač može iskoristiti dijeljenje karata tri puta, odnosno staviti ulog najviše četiri puta. Ako razdvoji dva asa, a uz njega dobije još jednu kartu vrijednu 10 poena, to nije black jack, nego zbir od 21 poena. Kada igrač dobije asa uz dvije razdvojene karte, koje zajedno vrijede 10 poena, opet ima samo zbir od 21 poena.
Duplanje

Igrač ima mogućnost da svoj prvi ulog, uz prve dvije karte, udvostruči bez obzira na zbir. U tom slučaju uz svoje dvije karte dobija još samo jednu. Udvostručavanje je također moguće poslije podjele karata.
Igru vodi diler. On igračima dijeli po dvije otvorene karte, a sebi jednu također otvorenu kartu. Ako neko od igrača dobije asa i bilo koju drugu kartu koja nosi vrijednost 10  poena, onda ima black jack. Dobitak se isplaćuje u vrijednosti 3 : 2, osim u slučaju da diler ima istu kombinaciju karata (black jack). U slučaju da igrač ima kombinaciju BJ a diler 21 poen od više sastavljenih karata, igrač dobija. Igrač mora tražiti još jednu kartu na zbir prve  dvije karte 11 i manje, a ukoliko je zbir prve  dvije 12 ili više igrač može stati.

TEXAS HOLD'EM POKER

Texas Hold'em Poker je trenutno najpopularnija vrsta pokera na svijetu.
Opis igre

Igra Texas Hold'em Poker se igra sa standardnim špilom od 52 karte. U igri može učestvovati najviše devet igrača. Igra počinje sa igračem na lijevoj strani markera (dealerbutton), i to tako da svaki igrač dobije dvije zatvorene karte. Kada su karte podijeljene,obavi se krug ulaganja. Nakon toga se na sto podijele tri otvorene karte (flop). Te karte su zajedničke i na raspolaganju su svim igračima. Potom dolazi još jedan krug ulaganja. U flop se dva puta podijeli po jedna otvorena karta, a poslije svake slijedi jedan krug ulaganja. Nakon završetka zadnjeg kruga ulaganja igrač može upotrijebiti pet od sedam karata za odrenivanje najbolje kombinacije.

HIT PROGRESSIVE DRAW POKER

Predstavlja verziju karipskog pokera sa specijalnim jackpot-om.
Opis igre

Hitov progresivni draw poker je igra s kartama i izvodi se na igračkom stolu. Vrlo je jednostavna, osim toga nudi igraču obilje zabave i odlične mogućnosti za dobitak. Kao što je kod svih drugih vrsta pokera, tako je i u igri Hitov progresivni draw poker cilj sastaviti što bolju kombinaciju karata. Ta vrsta pokera se od drugih razlikuje prije svega po tome da igrači igraju protiv kazina. Igru vodi diler, odnosno djeljitelj karata.
Tok igre Odnosi imeđu uloga i isplata

Isplate dobitnih kombinacija zavise od toga, da li je igrač kartu zamijenio ili ne. Ako igrač nije zamjenio kartu, djeljitelj karata isplaćuje dobitnu kombinaciju u omjerima koji su navedeni u tabeli ispod teksta.
Navedeni omjeri isplata ne važe u slučaju kada djeljitelj u svojim kartama nema kombinacije asa i kralja, tada se igračima isplati samo ANTE.
As i kralj                   1 za 1
Par                           1 za 1
Dva para                  2 za 1
Tris                           3 za 1
Skala                        4 za 1
Boja                         5 za 1
Full                           7 za 1
Poker                     20 za 1
Skala u boji            50 za 1
Royal flush           100 za 1
Ako je igrač zamjenio kartu, djeljitelj karata isplaćuje dobitnu kombinaciju u sljedećim omjerima:
As i kralj                   1 za 1
Par                           1 za 1
Dva para                  2 za 1
Tris                           3 za 1
Skala                        4 za 1
Boja                         5 za 1
Full                           7 za 1
Poker                     12 za 1
Straight flush         30 za 1
Flush Royal            60 za 1 Igrača, koji je dobio dobitnu kombinaciju za Jack pot, djeljitelj karata prilikom isplate preskoči, i isplati mu dobitak na kraju u prisustvu inspektora. Jack pot se isplaćuje samo za prvih pet podijeljenih karata.
Minimalni ulog 5 Eura, maksimalni ulog 100 Eura Svaki igrač najprije uloži obavezni početni ulog, odnosno ANTE, a onda, ako želi, i ulog za Jack pot. Kada su početni ulozi sabrani, djeljitelj karata podijeli svakom igraču po pet karata. S kartama u ruci igrač odluči da li će igru nastaviti ili ne. Ako igru ne želi nastaviti, pokaže to tako što baci karte na sto. Ako igrač odluči nastaviti igru i zamijeniti kartu, mora je postaviti uz svoje polje uloga. Za svaku kartu, koju želi zamijeniti, mora uplatiti iznos koji je jednak njegovom početnom ulogu, ANTE, i to tako da iznos stavi na kartu koju želi zamijeniti.Svakom igraču koji je odložio kartu i platio dodatni ulog, djeljitelj karata podijeli kartu. To uradi tako, što uzme kartu i ulog, koji je igrač uplatio za zamjenu, i na isto mjesto podijeli novu kartu. Zamjenjenu kartu djelitelj ostavi na mjesto za odlaganje. Svoje karte djeljitelj ne mijenja. Ako se igrač, nakon mijenjanja karata, odluči da nastavi igru, mora uplatiti iznos koji je jednak dvostrukoj visini početnog uloga, ANTE.

ULTIMATE TEXAS HOLD EM POKER

Ultimate Texas Hold`em je igra sa kartama koja se igra protiv dilera. Početak igre: Igrač postavlja dva ista uloga na polja ANTE i BLIND. Igrač ima opciju da uloži na polje sa nazivom TRIPS(bonus). Nakon toga diler igraču i...
Ultimate Texas Hold`em je igra sa kartama koja se igra protiv dilera. Početak igre: Igrač postavlja dva ista uloga na polja ANTE i BLIND. Igrač ima opciju da uloži na polje sa nazivom TRIPS(bonus). Nakon toga diler igraču i sebi podijeli po dvije zatvorene karte. Tok igre: Kada igrač pogleda svoje dvije karte, može da odigra CHECK ili da uloži na polje PLAY  3 ili 4 puta povećan ulog ANTE. Nakon toga diler otkriva tri zajedničke karte FLOP. Ako igrač nije već uložio na polje PLAY sada može da uloži na to polje 2 puta povećan ulog ANTE. Poslije toga diler otkriva još dvije otvorene zajedničke karte. Ako igrač već nije uložio na polje PLAY sada ima izbor da odustane od igre FOLD ili da uloži ulog identičan ulogu ANTE. Ishod igre: Diler nakon toga otkriva svoje dvije karte, pravi kombinaciju za zajedničkim kartama i najavljuje svoju kombinaciju. Ako igrač ima jaču kombinaciju od dilera, ulozi na polje ANTE i PLAY se isplaćuju 1:1. Ako igrač ima slabiju kombinaciju od dilera tada gubi uloge na poljima ANTE, PLAY i BLIND. Ako su kombinacije identične ulozi ostaju PUSH. Ulog na polje BLIND se igraču isplaćuje ukoliko ima kombinaciju skala ili veću , a ukoliko nema ovo polje se ne isplaćuje PUSH. Kvalifikacija dilera: Diler mora da ima minimalnu kombinaciju od para, da bi se kvalifikovao za igru. Ukoliko diler nema ovu kombinaciju ulog ANTE se vraća igračima, a ostali ulozi se tretiraju na navedeni način. Bonus igra: Ukoliko igrač želi može da uloži na polje TRIPS, tada se kladi da će njegova kombinacija biti minimalno trips ili veća.

 Isplata BLIND

kombinacija

isplata

Royal Flush

500 to 1

Straight Flush

50 to 1

Poker

10 to 1

Full House

3 to 1

Flush

3 to 2

Straight

1 to 1

All Other

Push

 Isplata TRIPS

kombinacija

isplata

Royal Flush

50 to 1

Straight Flush

40 to 1

Poker

30 to 1

Full House

8 to 1

Flush

6 to 1

Straight

5 to 1

Tris

3 to 1

PROTEKLE SEDMICE ISPLAĆENO 907.892,37 KM

U PROTEKLOJ SEDMICI COLOSEUM CLUB ISPLATIO NEVJEROVATNIH  907.892,37 KM
U PROTEKLOJ SEDMICI COLOSEUM CLUB ISPLATIO NEVJEROVATNIH  907.892,37 KM